Beschreibung:

[XI], 387 S. Gr.-8° , OLn. mit goldgepr. RT und vertieftem Deckelemblem , fadengeh., OU

Bemerkung:

Sehr gutes Exemplar mit handschriftlicher Widmung des Verf. an Prof. Edgar Mertner