Beschreibung:

8° (20x15), 301 S., mit 251 Abb., fotzoill OKart (KlappenGlanzBrosch),

Bemerkung:

[Heidtmann (1989/2) 00042].-

Erhaltungszustand:

Rücken mit minimalen Falzspuren, nahezu ungelesen, fest sauber und gepflegt,